предмет на дейност   - производство на  хляб ,  Фаворит  98  поема   голям ангажимент към клиента , защото хлябът е  основно   потребление  на всяко домакинство .   Именно затова   с  качеството на продукцията не може да има компромис.

За да се гарантира  това качество,  фурната  е оборудвана  с най-добрата техника за хлебопроизводство от водещите производители  в света :  DIOSNA, WP, HBTechnic , TECNOPOOL, Glimek, HARTMMAN  .  Технологията ‘без докосване’,  изградена в град Русе, е единствена по рода си за България, която включва напълно автоматизиране на процеса, от житото до хляба без да се докосва от човек.

Фаворит 98  има  и собствена  мелница в гр. Севлиево  с лаборатория към нея .  Така  се  гарантира    качеството на крайният продукт   и  възможността от внедряване на постоянно нови технологии  . 

Подходът при всяко начинание   е  професионален- характеризира се с внимателна подготовка и проучване на всички детайли и обстоятелства - пазари, конюнктура, суровини, ресурси, доставчици и др. . Прецизен е подборът на специалисти, технолози и работници  във всички  производствени бази, както и  използване на висококвалифициран екип юристи и финансисти

Чрез доброто структуриране на бизнеса  мениджърите  постигат високо ниво на развитие на фирмата.  Мениджърският екип  е с подчертано пазарно мислене, с много голям практически опит и умения в изграждането и управлението на бизнеса

Внедряването на системи за управление на качество по  ISO9001:2000 и HACEP , допълнителна  гаранция за  постоянното качество на крайните продукти.

 

 

 

 

 предмет на  дейност    - производство на  хляб ,  Фаворит  98  поема   голям ангажимент към клиента , защото хлябът е  основно   потребление  на всяко домакинство .   Именно затова   с  качеството на продукцията не може да има компромис. За да се гарантира  това качество,  фурната  е оборудвана  с най-добрата техника за хлебопроизводство от водещите производители  в света :  DIOSNA, WP, HBTechnic , TECNOPOOL, Glimek, HARTMMAN  .  Технологията ‘без докосване’,  изградена в град Русе, е единствена по рода си за България, която включва напълно автоматизиране на процеса, от житото до хляба без да се докосва от човек. Фаворит 98  има  и собствена  мелница в гр. Севлиево  с лаборатория към нея .  Така  се  гарантира    качеството на крайният продукт   и  възможността от внедряване на постоянно нови технологии  .  

Чрез доброто структуриране на бизнеса  мениджърите  постигат високо ниво на развитие на фирмата.  Мениджърският екип  е с подчертано пазарно мислене, с много голям практически опит и умения в изграждането и управлението на бизнеса

Внедряването на системи за управление на качество по  ISO9001:2000 и HACEP , допълнителна  гаранция за  постоянното качество на крайните продукти.