Предмет на дейност – производство на хляб, Фаворит 98 поема голям ангажимент към клиента, защото хлябът е основно потребление на всяко домакинство.   Именно затова с качеството на продукцията не може да има компромис.

За да се гарантира това качество, фурната е оборудвана с най-добрата техника за хлебопроизводство от водещите производители в света: DIOSNA, WP, HBTechnic, TECNOPOOL, Glimek, HARTMMAN. Технологията ‘без докосване’, изградена в град Русе, е единствена по рода си за България, която включва напълно автоматизиране на процеса, от житото до хляба без да се докосва от човек.

Фаворит 98 има и собствена мелница в гр. Севлиево с лаборатория към нея. Така се гарантира качеството на крайният продукт и възможността от внедряване на постоянно нови технологии .

Подходът при всяко начинание е професионален – характеризира се с внимателна подготовка и проучване на всички детайли и обстоятелства – пазари, конюнктура, суровини, ресурси, доставчици и др. . Прецизен е подборът на специалисти, технолози и работници във всички производствени бази, както и използване на висококвалифициран екип юристи и финансисти.

Чрез доброто структуриране на бизнеса мениджърите постигат високо ниво на развитие на фирмата. Мениджърският екип е с подчертано пазарно мислене, с много голям практически опит и умения в изграждането и управлението на бизнеса.

Внедряването на системи за управление на качество по ISO9001:2000 и HACEP, допълнителна гаранция за постоянното качество на крайните продукти.